/ Allmänt /

Heja Clinton.

Jag är inte direkt världens mest insatta när det kommer till politik, men i valtider brukar jag läsa på lite för att jag ska förstå någorlunda vad som händer - kan ju vara bra.

Hittade en artikel som översiktligt visar Clintons och Trumps åsikter i olika frågor, och dessa var några som fångade min uppmärksamhet:

"Immigration

Frågan om immigration är förmodligen den där Clinton och Trump skiljer sig mest åt. Clinton vill skapa fler möjligheter för invandrare att bli medborgare, säkerställa att familjer inte separeras, ge alla personer oavsett om de är medborgare eller inte möjligheten att ta del av sjukvård och uppmuntra fler invandrare att försöka bli amerikanska medborgare.

Trump vill å andra sidan bygga en mur mot den amerikansk-mexikanska gränsen för att minska invandringen från Mexiko. Han vill också deportera alla som immigrerat till USA olagligt och öka straffen för att stanna längre än vad en persons visa tillåter. Han vill också ta bort rätten för personer som föds i USA till personer som inte är amerikanska medborgare att få medborgarskap samt minska invandringen i allmänhet."

 

"Abort

Trump har ändrat sin inställning till abort genom åren, från att vara för till att vara emot. Inför valet 2016 lovar Trump att nominera domare till högsta domstolen som är emot abort, att förbjuda abort efter 20 veckan, att minska stödet till organisationen Planned Parenthood så länge de fortsätter att genomföra aborter samt försäkra att inga skattepengar går till aborter.

Clinton vill å andra sidan säkerställa att alla kvinnor i USA har möjlighet att göra abort, stötta Planned Parenthood och säkerställa så att kvinnor kan få statligt stöd för att kunna göra aborter när de behöver."

Alltså!! Jag tycker det är självklart att abort ska vara lagligt och möjligt, och gubbstruttar som Trump ska inte få bestämma över MIN kropp.

"Vapen

Clinton vill minska tillgången på vapen i USA. Detta ska hon bland annat göra genom att säkerställa att fler personer som köper vapen genomgår bakgrundskontroll. Hon vill också säkerställa att personer som dömts för misshandel, är psykiskt sjuka eller är kriminella som dömts till våldsbrott inte får tag på vapen.

Trumps inställning är den motsatta. Trump vill inte se några speciella förbud mot vapen och säkerställa att privatpersoner har möjlighet att bära vapen i alla USA:s stater. Trump menar att vapenvåldet i USA istället ska minskas genom ökade satsningar på psykisk hälsa."

Jag tycker det är skevt att privatpersoner får köpa och inneha vapen överhuvudtaget..

"Föräldraförsäkring

Trump vill ge alla kvinnor som föder barn 6 veckors betald föräldraledighet. Föräldraledigheten ska bara gälla kvinnor, oavsett om barnet föds i en enkönad eller tvåkönad relation. Clinton vill istället se 12 veckors föräldraledighet oavsett kön.Idag har USA ingen betald föräldraledighet överhuvudtaget."

Alltså, Trump verkar vara en sån old fashioned gammal gubbstrutt! Varför ska det vara lag på att just kvinnan måste ta ut föräldraledighet? Det måste man väl få bestämma inom familjen? Sån gammaldags syn..

Clinton må kanske inte heller vara det bästa president-alternativet, men hon känns ändå som ett tusen gånger vettigare alternativ än Trump.. Jag tror att Hillary Clinton kommer vinna!